Падрыхтоўка праектнай дакументацыі ў электронным выглядзе

12 мая 2018 г. уступіла ў дзеянне Інструкцыя аб парадку фарміравання праектнай дакументацыі і патрабаваннях да яе афармлення ў электронным выглядзе, зацверджаная пастановай Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва Рэспублікі Беларусь ад 29.12.2017 № 44 (далей – Інструкцыя).
У ёй утрымліваюцца асноўныя патрабаванні па афармленні праектнай, уключаючы каштарысную, дакументацыі ў будаўніцтве ў электронным выглядзе, у тым ліку фарматы файлаў, змест і структура праектнай дакументацыі, парадак яе фарміравання і камплектавання ў электронным выглядзе з запэўненнем яе электронным лічбавым подпісам.
У сувязі з гэтым органы дзяржаўнай экспертызы інфармуюць, што праектная дакументацыя, якая прадстаўляецца на дзяржаўную экспертызу ў электронным выглядзе, павінна адпавядаць патрабаванням названай Інструкцыі.
У АДПАВЕДНАСЦІ З ІНСТРУКЦЫЯЙ, ПРАДУГЛЕДЖАНА 2 СПОСАБУ СТВАРЭННЯ ПРАЕКТНАЙ ДАКУМЕНТАЦЫІ (ДАЛЕЙ – ПРАЕКТ):
– з ужываннем праграмнага забеспячэння, якое мае магчымасць фарміравання праекта непасрэдна ў выглядзе электронных дакументаў (п. 12 Інструкцыі);
– шляхам сканавання арыгіналаў дакументаў на папяровым носьбіце (п. 14 інструкцыі).
СПОСАБ 1. СТВАРЭННЕ ПРАЕКТА З ПРЫМЯНЕННЕМ ПРАГРАМНАГА ЗАБЕСПЯЧЭННЯ, ЯКОЕ МАЕ МАГЧЫМАСЦЬ ФАРМІРАВАННЯ ПРАЕКТА НЕПАСРЭДНА Ў ВЫГЛЯДЗЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДАКУМЕНТАЎ (П. 12 ІНСТРУКЦЫІ).
У адпаведнасці з п. 3 Інструкцыі праектная дакументацыя ў выглядзе электронных дакументаў павінна ўяўляць сабой спарадкаваную структуру файлаў. На малюнку 1 можна ўбачыць прыклад структуры праекта, які складаецца з 9 раздзелаў.
Мал. 1 – Прыклад структуры праекта па п. 12 Інструкцыі.
У дадзеным выпадку паказаная структура праекта складаецца з 38 файлаў, у тым ліку:
1.1. 9файлаў раздзелаў праекта ў фарматах pdf, docx;
Мал. 2 – Прыклад асноўнага надпіса ліста падзелу праекта па п. 12 Інструкцыі.
1.2. 9 файлаў запэўненых лістоў (далей-ЗЛ) да адпаведных раздзелах праекта ў фармаце pdf;
Мал. 3 – Загалоўная частка ЗЛ да падзелу праекта па п. 12 Інструкцыі./
Мал. 4 – Першы ліст асноўнай часткі ЗЛ да падзелу праекта па п. 12 Інструкцыі.
Мал. 5 – Другі ліст асноўнай часткі ЗЛ да падзелу праекта па п. 12 Інструкцыі.
Колькасць лістоў у файле ЗЛ для прыведзенага прыкладу падзелу праекта-102 ліста (1 ліст загалоўнай часткі і 101 ліст асноўнай часткі).
1.3. Адзін тэкставы файл складу структуры праекта ў фармаце xlsx;
Мал. 6 – Прыклад ўтрымання файла «Склад структуры праекта» пры стварэнні праекта па п. 12 Інструкцыі.
1.4. 19 файлаў электронных лічбавых подпісаў (далей-ЭЛП) да вышэйвыкладзеных файлаў праекта ў фармаце p7s.
Такім чынам, пры афармленні праектнай дакументацыі па п. 12 Інструкцыі адзін раздзел праекта складаецца з 4 файлаў, якія ўяўляюць сабой два электронных дакумента:
1) 05.21-1 АР (Архітэктурныя рашэнні).pdf – агульная частка электроннага дакумента, якая змяшчае інфармацыйную частку раздзела праекта;
05.21-1 АР (Архітэктурныя рашэнні).pdf.p7s – асаблівая частка электроннага дакумента, якая змяшчае ЭЛП.
2) УЛ-05.21-1 АР (Архітэктурныя рашэнні).pdf – агульная частка электроннага дакумента, якая змяшчае інфармацыйную частку запэўненага ліста да згаданага падзелу праекта;
УЛ-05.21-1 АР (Архітэктурныя рашэнні).pdf.p7s – асаблівая частка электроннага дакумента, якая змяшчае ЭЛП.
На малюнку 7 прадстаўлена структура аднаго раздзела праекта:
Мал. 7 – Прыклад структуры аднаго раздзела праекта па п. 12 Інструкцыі
Заўвага:
Для падліку кантрольнай сумы дакумента(аў) па алгарытме MD5 прымяняюцца спецыялізаваныя Праграмныя сродкі, напрыклад, WinMD5Free, HashTab.exe і іншыя, якія знаходзяцца ў вольным доступе.
СПОСАБ 2. СТВАРЭННЕ ПРАЕКТА ШЛЯХАМ СКАНАВАННЯ АРЫГІНАЛАЎ ДАКУМЕНТАЎ НА ПАПЯРОВЫМ НОСЬБІЦЕ (П. 14 ПАЛАЖЭННЯ).
На малюнку 8 можна ўбачыць прыклад структуры праекта, які складаецца з 9 раздзелаў.
Мал. 8 – Прыклад структуры праекта па п. 14 Інструкцыі.
У дадзеным выпадку паказаная структура праекта складаецца з 20 файлаў, у тым ліку:
2.1. 9 файлаў раздзелаў праекта ў фарматах pdf, docx;
Мал. 9 – Прыклад асноўнага надпіса ліста падзелу праекта па п. 14 Інструкцыі.
Пры стварэнні праекта па п. 14 Інструкцыі – адсканаваны арыгінал дакумента адначасова з’яўляецца ЗЛ, таму афармленне асобнага файла ЗЛ не патрабуецца.
2.2. Адзін тэкставы файл складу структуры праекта ў фармаце xlsx
Мал. 10 – Прыклад ўтрымання файла «Склад структуры праекта».
2.3. 10 файлаў электронных лічбавых подпісаў (далей – ЭЛП) да вышэйвыкладзеных файлаў праекта ў фармаце p7s.
Такім чынам, пры афармленні праектнай дакументацыі па п. 14 Інструкцыі адзін раздзел праекта складаецца з 2 файлаў, якія ўяўляюць сабой адзін электронны дакумент:
05.21-1 АР (Архітэктурныя рашэнні).pdf – pdf – агульная частка электроннага дакумента, якая змяшчае інфармацыйную частку раздзела праекта;
05.21-1 АР (Архітэктурныя рашэнні).pdf.p7s – асаблівая частка электроннага дакумента, якая змяшчае ЭЛП.
На малюнку 11 прадстаўлена структура аднаго раздзела праекта:
Мал. 11 – Прыклад структуры аднаго раздзела праекта па п. 14 Інструкцыі
3. Незалежна ад спосабу (п. 12 або п. 14 Інструкцыі) афармлення праекта, для прадстаўлення на дзяржаўную экспертызу, праектная дакументацыя павінна быць заверана ЭЛП кіраўніка або ўпаўнаважанага супрацоўніка арганізацыі-распрацоўшчыка праектнай дакументацыі, упаўнаважанай кіраўніком гэтай арганізацыі
У выпадку запэўнення дакументацыі ЭЛП упаўнаважанай асобы афармляецца адпаведная Даверанасць. Даверанасць афармляецца на папяровым носьбіце, падпісваецца асабіста кіраўніком арганізацыі-распрацоўніка, скануецца, завяраецца ЭЛП кіраўніка арганізацыі-распрацоўніка і прадстаўляецца пры падачы дакументацыі на правядзенне дзяржаўнай экспертызы ў блоку «Дакументы і звесткі» ў «дадаткі да заявы» сумесна з сфармаваным файлам подпісу ў фармаце p7s або sgn.
Мал. 12 – Прыклад структуры файла даверанасці.
У прыведзеным прыкладзе па «Даверанасці ад 14.02.2018 № 34.pdf» Фясько Ігар Пятровіч (дырэктар ААТ «Распрацоўшчык праекта») упаўнаважвае Іванова Івана Іванавіча (ГІП ААТ «Распрацоўшчык праекта») завяраць праектную дакументацыю ЭЛП. Гэты файл быў аформлены на папяровым носьбіце, адсканаваны і падпісаны ЭЛП Фясько Ігара Пятровіча (дырэктар ААТ «Распрацоўшчык праекта»).